Inspectie nodig?

Voldoet uw stookinstallatie aan de veiligheids- en milieuvoorschriften?

Klik hier voor een snelle check

Welkom bij C.S.C. Inspecties BV

C.S.C. Inspecties BV is een onafhankelijk ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van eerste en/of bijzondere inspecties (EBI) of periodieke inspecties (PI) aan stookinstallaties en/of brandstoftoevoerleidingen.

C.S.C. Inspecties BV is uw partner voor inspecties volgens de SCIOS regeling. Wij kunnen inspecties op maat leveren voor alle typen stookinstallaties. Door met u een inspectieplan op te stellen krijgt u snel inzicht in de omvang en kosten van uw inspectie.

C.S.C. Inspecties BV is ook uw partner als het gaat om zgn. SCIOS convenanten ( lees verder bij “onze diensten“).

Deskundig in het uitvoeren van inspecties op:

Veiligheid:

  • Seriematig geproduceerde stookinstallaties
  • Industriële stookinstallaties
  • Stoom- en heetwaterinstallaties
  • Thermische olieketels
  • Vaste brandstoffen ketels
  • Brandstoftoevoerleidinginstallaties

Emissiemetingen:

  • NOx emissiemetingen
  • CxHy emissiemetingen
  • SO2 emissiemetingen
  • Stof emissiemetingen

Voldoet uw stookinstallatie aan alle veiligheids- en milieuvoorschriften?