KERNACTIVITEITEN:

 • Inspecties aan gas, olie en vaste brandstoffen gestookte installaties.
 • Samenwerkingsovereenkomsten (convenanten) in het kader van de SCIOS regeling.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

 • Wij zijn gecertificeerd voor onderstaande toepassingsgebieden:
 • Scope 1 en 2: Cascadeopstellingen, CV ketels, luchtverwarmers (GAD).
 • Scope 3: Heetwater- en stoomketels.
 • Scope 4: Gasmotoren en gasturbines.
 • Scope 5: Bijzondere industriële stookinstallaties (ovens, incinerators, drogers en fornuizen)
 • Scope 5a: Vaste brandstofketels (biomassa, pellets en stuk hout gestookte ketels).
 • Scope 6: Emissiemetingen (NOx, CxHy, SO2 en stof)
 • Scope 7A Gastoevoerleidinginstallaties met een maximale druk lager dan 500 mbar.
 • Scope 7B Gastoevoerleidinginstallaties met een maximale druk hoger dan 500 mbar.
 • Scope 7C Brandstoftoevoerleidingen voor vloeibare brandstof (HBO, MDO 1, MDO2, etc.)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN:

Voor werkzaamheden (PO / PI) volgens de SCIOS certificatie regeling is toezicht van een EBI functionaris voor de betreffende scope noodzakelijk. Als u niet de beschikking heeft over een EBI functionaris kunt u met ons een samenwerkingsovereenkomst aangaan.

22042010109